Krátký fotografický průvodce výstavou Gerharda Richtera v Paláci Kinských

Škoda, že tři významná díla byla pouze v kopiích resp. digitálních reprintech, což u fotografické malby, kde je zajímavé vnímat z dálky obraz jako fotografii a s každým krokem blíže k obrazu objevovat i tahy štětce, nedává smysl. Digitální reprint obraz zploští a tahy štětce zaniknou.
Konečně jsem měl možnost vidět i obraz Strýček Rudi z galerie v Lidicích v odhadované hodnotě 500 mil. Kč (a budu pevně věřit, že vstup kandidátky na všechno Jany Bobošíkové a hradního mluvčího Ovčáčka do lidické buňky Svazu bojovníků za svobodu nesouvisí se zlatým vejcem ve vlastnictví tamní galerie!).
U některých fotografií odkazuji také na zajímavé souvislosti s díly jiných umělců.
K obrazu Betty je přiložena fotografie z knihy Atlas, což je soubor Richterových fotografií, které sloužily jako fotografické předlohy následných obrazů.