Václav Hollar

Ve spolupráci s Universitou v Torontu připravujeme k tisku na ruční papír konvolut rytin Václava Hollara. Předběžné tematické okruhy jsou Portréty, Krajina, Mapy & Architektura, Hon & Lov, Ezopovy bajky. Samostatně budou prodávány další drobné grafiky nezařazené do zmíněných souborů.
Václav Hollar (13. 7. 1607 – 28. 3. 1677) – světově proslulý český barokní rytec a kreslíř. Autor portrétů, ilustrací, map i panoramatických scenérií. Read more