Jakkoli je Alfons Mucha všeobecně známý svými litografiemi, neméně zajímavá je jeho tvorba fotografická. Fotografie pařížských a newyorských modelek éry belle époque sloužily Muchovi jako skicář a vzorník pro jeho výtvarnou práci. Dle kurátora fotografických sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze J. Mlčocha, patří Muchovy fotografie k jejich „nejexkluzivnějším sbírkovým předmětům“ a Mucha je v posledním období právem zařazován mezi nejvýznamnější české fotografy 20. století a někdy dokonce označován za „zakladatele české školy klasického aktu.“